Članovi Gradskog veća na 208. sednici usvojili su Nacrt odluke o raspolaganju stanovima u javnoj svojini po uslovima neprofitnog zakupa i Nacrt odluke o načinu, postupku i kriterijumima za konstituisanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Pančeva.

Usvojena je druga izmena finansijskog plana Mesne zajednice „Glogonj“ za 2018. godinu, kao i izmene finansijskih planova za 2018. godinu JKP Vodovod i kanalizacija, JKP Zelenilo, JKP Higijena, JKP Mladost, JP GSA i seoskih komunalnih preduzeća Vodkom Jabuka, Omoljica i BNS Banatsko Novo Selo.

Članovi Gradskog veća usvojili su predlog zaključka za davanje saglasnosti u vezi sa kreditnim zaduženjem JKP ATP kao i predlog zaključka u vezi sa utvrđivanjem manifestacije Osmi „Novogodišnji bazar“ za gradsku manifestaciju.

Manifestacija „Novogodišnji bazar“ ove godine biće održana od 21. do 23. decembra. Štandovi će biti besplatni za izlagače, u zatvorenom prostoru. Očekuje se više od 100 izlagača na ovoj privredno-turističkoj manifestaciji.

Kao informativna tačka dnevnog reda pred članovima gradskog veća našla se i odluka Nadzornog odbora JKP ATP kojim je utvrđen cenovnik usluga pojedinačnih i povratnih karata za zaposlene, studente i učenike, u međumesnom saobraćaju.