Zgrada u kojoj se nalazi je za potrebe arhivske službe prilagođena i renovirana.

Istorijski arhiv je jedno od najbitnijih kulturno-istorijskih zdanja u Pančevu.

U njemu se nalazi veoma bogata arhivska dokumentacija, proistekla iz političkih, kulturnih i ekonomskih događaja.