Sagrađena je za sedište Banatske vojne granice.

"Mihaljevićeva kuća" je oblikovana sa stilskim obeležjima arhitekture XVIII veka i detaljima bidermajerskog klasicizma.

Poznata je i pod nazivom "Kuća sa sunčanim satom", "Brigadirov stan" i "Ćurčinova kuća".