Pozorišni život u Pančevu traje oko 250 godina, a istorijat Kulturnog centra neraskidivo je povezan sa njim.

Kulturni centar Pančeva ima bogat, raznovrsan i kvalitetan program, a nosilac je brojnih priznanja za svoj rad.

Centar za ekonomska istrazivanja iz Beograda uvrstio je ovu ustanovu u red najboljih firmi u Srbiji za 2013/2014. godinu.