Vajfertova rodna kuća nalazi se u sklopu pivare.

Stara Vajfertova pivara je najstarija pivara na Balkanu, a podignuta je 1722. godine u Pančevu.

Danas je sastavni deo turističke rute poznatije kao Vajfertova ruta.